Delårsrapport II, januari - juni 2004

Delårsrapport II, januari - juni 2004 Stockholm 2004-08-19 · Resultatet före skatt uppgick under första halvåret 2004 till 792 Mkr (-311) och resultatet per aktie efter skatt till 8,19 kronor (-2,70). · Nyuthyrning om 85 000 kvm tecknad under perioden. · Beräknat justerat eget kapital, baserat på den externa värderingen vid årsskiftet, uppgick till 120 kr per aktie vid periodens slut. · Under första halvåret såldes 20 fastigheter för totalt 1,7 Mdr, 22 procent över den externa årsskiftesvärderingen. · Förbättrat marknadsklimat för kommersiella fastigheter i Stockholm. · Det goda nyuthyrningsresultatet och offertläget kommer successivt att förstärka kassaflödet. 3 mån 6 mån april-juni januari-juni Mkr 2004 2003 2004 2003 OMSÄTTNING Hyresintäkter 395 920 1 035 1 848 Övrig verksamhet 21 10 38 21 Nettoomsättning 416 930 1 073 1 869 RESULTAT Löpande förvaltningsverksamhet 111 182 232 345 Resultat från 358 33 560 46 fastighetsförsäljningar Nedskrivning av fastigheter - -702 - -702 Resultat före skatt 469 -487 792 -311 Aktuell skatt -8 -1 -8 -2 Uppskjuten skatt -28 99 -83 73 Resultat efter skatt 433 -389 701 -240 Resultat per aktie, kr 5,26 -4,40 8,19 -2,70 Bostads AB Drott, som har avskiljts och delats ut till aktieägarna, ingick i koncernen till och med det första kvartalet 2004 (avskiljdes per 2004-04-02). Händelser efter periodens slut · Offentligt bud på Fabege från Wihlborgs (publ). - Styrelsen utvärderar budet och avser ge en rekommendation till aktieägarna i god tid före anmälningstidens utgång som preliminärt angivits till den 15 september 2004. - Uppdatering av värderingen från årsskiftet av fastighetsbeståndet pågår. · Sexårigt avtal om 5 000 kvm tecknat med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, avseende fastigheten Elefanten i centrala Stockholm. Total hyra om 16,5 Mkr per år exklusive fastighetsskatt. · Ytterligare uthyrningar i Kista. Drygt 3 000 kvm avser fastigheten Torsnäs 1 som Fabege förvärvade i maj. För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10, 070-697 81 70 CFO Roger Johansson, tel 08-769 31 00, 070-374 42 85 Informationschef Helena Stångberg, tel 08-769 30 21, 070-619 23 44 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT00050/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar