Ekonomisk rapportering 2003

Report this content

Ekonomisk rapportering 2003 Bokslutskommuniké för 2002 4 februari Ordinarie bolagsstämma 2 april Delårsrapport januari-mars 5 maj Delårsrapport januari-juni 7 augusti Delårsrapport januari-september 30 oktober Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,3 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00270/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar