Erbjudande om courtagefri handel upp till en börspost

Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB 2004 beslöt att erbjuda aktieägare med färre än 100 aktier (en börspost) att courtagefritt antingen komplettera innehavet upp till en börspost eller sälja samtliga aktier. Erbjudandet kommer att genomföras under perioden 25 november – 8 december 2004. Berörda aktieägare erhåller brev med information om erbjudandet. Erbjudandet genomförs i samarbete med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets. – Erbjudandets främsta syfte är att öka antalet aktieägare med en hel börspost om 100 aktier. Fler sådana aktieägare underlättar aktiehandeln och förbättrar därigenom likviditeten i Wihlborgsaktien, kommenterar Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar