Fabege avnoteras från Stockholmsbörsen

Styrelsen för Fabege AB har beslutat att avnotera bolaget från Stockholmsbörsens O-lista. Sista dagen för handel blir den 14 januari 2005. Ansökan är en följd av att Wihlborgs Fastigheter AB nu kontrollerar 97 procent av aktierna i Fabege AB och har påkallat tvångsinlösen av kvarvarande utestående aktier. Fabege AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Erik Paulsson, Styrelseordförande Fabege, 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, VD Fabege, 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Åsvor Brynnel, Informationschef Fabege, 08-769 30 20, 070-600 73 21

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar