• news.cision.com/
  • Fabege/
  • Styrelsen föreslår utdelning om 4,50 kr (4,00) per aktie samt extra utdelning av aktieinnehavet i Klövern

Styrelsen föreslår utdelning om 4,50 kr (4,00) per aktie samt extra utdelning av aktieinnehavet i Klövern

Report this content

Styrelsen föreslår utdelning om 4,50 kr (4,00) per aktie samt extra utdelning av aktieinnehavet i Klövern Styrelsen för Wihlborgs Fastigheter AB avser att föreslå den ordinarie bolagsstämman att utdelning för år 2002 lämnas med 4,50 kr (4,00) per aktie. Styrelsen föreslår vidare att Wihlborgs innehav i Klövern AB, totalt 10 403 968 B-aktier, delas ut till aktieägarna, varvid sex Wihlborgsaktier föreslås berättiga till en B-aktie i Klövern. Den samlade utdelningen uppgår därmed till ca 6,50 kr (4,00) per aktie, varav utdelningen av Klövern ca 2 kr. Ytterligare information om transaktionen kommer att lämnas i samband med bokslutskommunikén. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,3 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00560/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar