Wihlborgs förbättrade resultatet med 31% till 705 Mkr

Wihlborgs förbättrade resultatet med 31% till 705 Mkr Delårsrapport januari-september 2002 * Resultat efter finansiella poster ökade till 705 Mkr (537) * Soliditeten förbättrades till 25,2% * Fortsatt stabil utveckling och oförändrad vakansgrad Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 31% till 705 Mkr. Vinst per aktie efter skatt steg till 8,01 kr (6,12). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 390 Mkr (286). - Vår utveckling har varit fortsatt stabil med oförändrad vakansgrad, ett gott resultat från fastighetsförsäljningar och en förstärkt soliditet, kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. Bilaga: Delårsrapport januari-september 2002 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar