Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr

Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 · Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1 010 Mkr(704) · Soliditeten förbättrades till 27,3% (23,3) · Förslag till utdelning: 4,50 kr (4,00) per aktie + extra utdelning av aktieinnehavet i Klövern AB Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1 010 Mkr (704). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 606 Mkr (386). Vinst per aktie efter skatt ökade till 15,55 kr (8,46). - En vinst på över en miljard kronor innebär att vi under 2002 gjorde vårt hittills bästa resultat, kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. - Trots en svagare konjunktur har vi lyckats hålla ett högt affärstempo som resulterat i många avslut och oförändrad vakansgrad i vårt bestånd under 2002, fortsätter Erik Paulsson. - Med förstärkt soliditet, en ännu effektivare förvaltningsorganisation och en fortsatt hög aktivitet, bedömer jag att även 2003 blir ett bra år med gott resultat för Wihlborgs. Bilaga: Bokslutskommuniké 2002 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00540/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00540/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar