Beslut vid Årsstämma den 21 april 2016

Vid årsstämman i AB Fagerhult den 21 april 2016 beslutades om utdelning med 3,50 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Catherina Fored, Eric Douglas, Björn Karlsson, Fredrik Palmstierna, Cecilia Fasth och Johan Hjertonsson. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2016 samt styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare som de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2016") och överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsaktieprogram 2016.

Habo den 21 april 2016

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: +46 36 10 85 00 mobile: +46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: +46 36 10 85 00 mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 700 anställda och verksamheter i mer än 20 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation och LED Linear. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.