Bodil Sonesson tillträder som VD och koncernchef för AB Fagerhult den 8 oktober.

Som tidigare meddelats, den 24 maj, har Bodil Sonesson utsetts till ny verkställande direktör för AB Fagerhult. Bodil Sonessons tillträde har nu fastställts till 8 oktober, 2018.

Johan Hjertonsson lämnar rollen som verkställande direktör i bolaget den 31 augusti, 2018 och Michael Wood, CFO för bolaget, kommer att vara tillförordnad VD från den 1 september till Bodil Sonesson tillträder.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti, 2018 kl. 8.30 CEST.

Habo den 14 augusti, 2018

För ytterligare information, kontakta:

Jan Svensson, Styrelseordförande, mobile: +46 70 577 16 40

Bodil Sonesson, Tillträdande VD och koncernchef, mobile+33 6 08 34 52 61

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, mobile: 46 70 229 77 93

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.