Bokslutskommuniké 2018

Report this content
 • Orderingång 5 691,7(5 238,4) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 8,7% justerad till -2,6% efter förvärv 421,5 Mkr och valutaeffekter 169,4 Mkr
 • Nettoomsättning 5 621,0 (5 170,3) Mkr, motsvarar en total ökning på 8,7% justerad till -2,5% efter förvärv 407,1 Mkr och valutaeffekter på 172,2 Mkr
 • Rörelseresultat 705,8 (677,8) Mkr, en ökning på 4.1% som ger en rörelsemarginal på 12,6 (13,1)%
 • Resultat efter skatt 503,1 (494,4), en ökning på 1,8%
 • Resultat per aktie 4,39 (4,32) kronor
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 378,1 (681,1) Mkr

Kommentarer koncernchef av Bodil Sonesson:

 • På ett övergripande plan är vi nöjda med vad vi har åstadkommit och våra resultat under 2018, ett händelserikt år, då koncernen slutförde förvärvet av Veko, bytte VD och tecknade avtal att förvärva iGuzzini.
 • Fokus, hårt arbete och det starka engagemang som syns i hela verksamheten har gjort att koncernen fortsatt att växa och generera goda resultat på många nyckeltal. Både nettoomsättning och rörelseresultat nådde nya rekordnivåer.
 • Koncernen har fullföljt övergången till LED-teknik och har därmed ett bra utgångsläge för att sig an utmaningarna med uppkopplade lösningar. Detta är ett viktigt strategiskt område både för mig, verksamheten och hela branschen under de närmaste åren. Det är viktigt att vi framöver utökar vår stora kunskap och kompetens inom belysningsstyrning och uppkopplade lösningar.
 • På kort sikt planerar vi inför och hanterar vissa geopolitiska utmaningar, exempelvis brexit och den turkiska liran. Vi fokuserar även på att återvända till organisk tillväxt, och på medellång sikt ser vi fram emot att utveckla en ännu starkare ställning inom vissa utvalda segment.
 • Vi är nöjda med den start som Veko har fått inom koncernen, goda resultat och bra samarbeten inom koncernen. Jag ser fram emot att välkomna alla medlemmar och anställda i iGuzzini till koncernen under de närmaste månaderna.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019 kl. 12:15 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera