Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Fjärde kvartalet:

 • Orderingången var 1925,6 (1 291,2) Mkr, vilket motsvarar en total ökning med 49,1% justerad till -1,1% efter förvärv 605,6 Mkr och valutaeffekter på 42,7 Mkr
 • Nettoomsättningen var 2 129,3 (1 488,1) Mkr, vilket motsvarar en total ökning med 43,1% justerad till -6,6% för förvärv 697,5 Mkr och valutaeffekter på 41,2 Mkr
 • Rörelseresultatet var 206,8 (205,6) Mkr, en ökning med 0,6% med en rörelsemarginal på 9,7 (13,8)%
 • Resultat efter skatt 126,2 (154,2) Mkr, en minskning med 18.2%
 • Resultat per aktie 0,71 (1,35) kronor
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 379,3 (287,4) Mkr

 

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Det är glädjande att se den positiva trenden för organisk orderingång, i synnerhet den stabila återhämtningen i Storbritannien jämfört med förra året.
 • Här i Skandinavien såg vi en svag nedgång i efterfrågan under sista kvartalet och vi kommer att följa detta mycket noga.
 • De åtgärder som gjorts för resultatförbättringar fortsätter att ge positiv effekt. 
 • För vissa verksamheter är resultaten fortfarande otillräckliga. Vi förväntar oss att kostnadsbesparande åtgärder ger effekt inom 3 månader, medan åtgärder inom försäljning och marknadsföring behöver 6-9 månader innan vi ser förbättringar.
 • Generellt är jag nöjd med mitt första helår på Fagerhult, vi har presterat bra trots vissa utmanande omständigheter.
 • Integrationen av iGuzzini går enligt plan, de långsiktigt positiva effekterna är fortsatt starka, men på kort sikt behöver verksamheten slutföra ett IT-projekt med nytt ERP-system.
 • Ser vi mot 2020 och bortom det, är tillväxt vårt främsta fokus och det har varit grunden i vårt strategiska arbete. Nu är arbetet klart och fullt kommunicerat internt, så att vi kan gå vidare till implementering och genomförande.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 12:25 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 700 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera