Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet:

 • Orderingången var 1925,6 (1 291,2) Mkr, vilket motsvarar en total ökning med 49,1% justerad till -1,1% efter förvärv 605,6 Mkr och valutaeffekter på 42,7 Mkr
 • Nettoomsättningen var 2 129,3 (1 488,1) Mkr, vilket motsvarar en total ökning med 43,1% justerad till -6,6% för förvärv 697,5 Mkr och valutaeffekter på 41,2 Mkr
 • Rörelseresultatet var 206,8 (205,6) Mkr, en ökning med 0,6% med en rörelsemarginal på 9,7 (13,8)%
 • Resultat efter skatt 126,2 (154,2) Mkr, en minskning med 18.2%
 • Resultat per aktie 0,71 (1,35) kronor
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 379,3 (287,4) Mkr

 

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Det är glädjande att se den positiva trenden för organisk orderingång, i synnerhet den stabila återhämtningen i Storbritannien jämfört med förra året.
 • Här i Skandinavien såg vi en svag nedgång i efterfrågan under sista kvartalet och vi kommer att följa detta mycket noga.
 • De åtgärder som gjorts för resultatförbättringar fortsätter att ge positiv effekt. 
 • För vissa verksamheter är resultaten fortfarande otillräckliga. Vi förväntar oss att kostnadsbesparande åtgärder ger effekt inom 3 månader, medan åtgärder inom försäljning och marknadsföring behöver 6-9 månader innan vi ser förbättringar.
 • Generellt är jag nöjd med mitt första helår på Fagerhult, vi har presterat bra trots vissa utmanande omständigheter.
 • Integrationen av iGuzzini går enligt plan, de långsiktigt positiva effekterna är fortsatt starka, men på kort sikt behöver verksamheten slutföra ett IT-projekt med nytt ERP-system.
 • Ser vi mot 2020 och bortom det, är tillväxt vårt främsta fokus och det har varit grunden i vårt strategiska arbete. Nu är arbetet klart och fullt kommunicerat internt, så att vi kan gå vidare till implementering och genomförande.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 12:25 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 700 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Om oss

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera