Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Nettoomsättning 669 (721) MSEK - Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK - Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK - Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor - Orderingång 709 (766) MSEK Kommentar av koncernchef Per Borgvall: - En global konjunkturuppgång har inletts men är än så länge mest synlig i Kina och USA. En konjunkturuppgång i Europa kommer efter hand att leda till ökad efterfrågan. Investeringar i byggsektorn ligger dock sent i en konjunkturcykel och därför är belysningsmarknaden i Europa fortsatt svag. Vi förväntar oss dock att den negativa trenden har brutits och att andra halvåret blir något bättre än det första. - Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och möjliggör därför nya satsningar - En ny strategiplan kommer att börja implementeras under andra halvåret innehållande satsningar på: - Internationalisering genom etablering på nya marknader. - Nya produkter och nya koncept. - Omstruktureringar och rationaliseringar för att ytterligare effektivisera. verksamheten och därigenom stärka konkurrenskraften. Första halvåret 2004 Koncernens nettoomsättning uppgick till 669 (721) MSEK vilket är en minskning med 7,2 % jämfört med föregående år. Nedgången beror på en svag efterfrågan på belysningsmarknaden i Europa. Försäljningen utanför Sverige utgör 53 (53) % av koncernens fakturering. Valutaeffekter, främst en svagare norsk krona, har påverkat nettoomsättningen negativt med 6 MSEK. Resultatet efter finansnetto har till följd av lägre nettoomsättning och ökad prispress minskat till 16,4 (50,7) MSEK. Fagerhults huvudområde är belysning för offentlig miljö med en extern försäljning av 588 (646) MSEK och ett rörelseresultat på 18,9 (53,1) MSEK. För det andra affärsområdet hembelysning uppgick den externa försäljningen till 80 (75) MSEK och rörelseresultatet till minus 1,6 (-2,0) MSEK. Hembelysning har sin starkaste säsong under andra halvåret. Ofördelade kostnader var 1,2 (0,9) MSEK. Upplysningar kan lämnas av Per Borgvall, VD eller Ulf Karlsson, ekonomidirektör, tel 036-10 85 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20350/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar