Delårsrapport januari - juni 2018

 • Orderingång 2 959,2 (2 700,4) Mkr, vilket motsvarar en total ökning med 9,6 % justerad till 0,4 % efter förvärv 194,8 Mkr och valutaeffekter 54,2 Mkr. 
 • Nettoomsättning 2 692,3 (2 544,7) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 5,8 % justerad till -3,2 % efter förvärv 179,6 Mkr och valutaeffekter 49,3 Mkr. 
 • Rörelseresultat 305,2 (313,3) Mkr, en minskning med 2,6 % som ger en rörelsemarginal på 11,3 (12,3) %.
 • Resultat efter skatt 213,9 (216,5) Mkr, en minskning med 1,2 %.
 • Resultat per aktie 1,87 (1,90) kronor. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -91,0 (188,5) Mkr. 

 Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Efter ett första kvartal som var utmanande för både oss och branschen som helhet kan vi nu med glädje konstatera att koncernen redovisar ett stabilt halvårsresultat.
 • Det andra kvartalet var starkt: den totala orderingången ökade med 10,4 %, nettoomsättningen med 9,3 % och rörelseresultatet med 4,2 % jämfört med föregående år. Koncernen fortsätter att investera i en rad aktiviteter som ger tillväxt på medellång sikt.
 • Den organiska tillväxten under andra kvartalet var högre än under första kvartalet. Orderintäkterna fortsatte att öka något och nettoomsättningen var mer eller mindre oförändrad.
 • Orderingången i relation till nettoomsättningen ökade med 7,5 % under andra kvartalet, vilket ledde till att orderstocken vid halvårsskiftet var 13,1 % högre än föregående år.
 • Det stabila andra kvartalet nästintill halverade första kvartalets minskning av organisk nettoomsättning, och vi har en stark orderstock som bådar gott inför tredje och fjärde kvartalet.
 • Aktiviteten är hög inom de flesta affärsområdena, med ökad orderingång och försäljning. Undantaget är Storbritannien, där vi fortsatt ser fina affärsmöjligheter men nu upplever att det finns en osäkerhet som leder till projektförseningar, troligen drivet av Brexit.
 • Rörelseresultatet på 166,6 (159,9) Mkr är det högsta någonsin för ett andra kvartal. En stadig organisk utveckling fick ytterligare skjuts av Veko som tillkom under kvartalet.
 • Eftersom vår nya vd Bodil Sonesson tillträder den 8 oktober är detta min sista rapport för Fagerhultkoncernen. Jag önskar Bodil all framgång. Det är en fantastisk koncern som ger möjlighet till många givande samarbeten

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 11.50 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.