Delårsrapport januari - mars 2012

  • Orderingång 798 (680) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter är orderingången 12 % högre än föregående år
  • Nettoomsättning 775 (693) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 6 %
  • Rörelseresultat 60,3 (52,7) Mkr, en rörelsemarginal på 7,8 (7,6) %.
  • Resultat efter skatt 32,6 (31,2) Mkr
  • Resultat per aktie 2,58 (2,47) kronor

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Hög orderingång under första kvartalet
  • Positivt kassaflöde från löpande verksamheten
  • Viss avmattning inom marknaden för belysning till Retail
  • Red Dot Design Award för Dominoserien i LTS Licht & Leuchten

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 87 06 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Håkan Gabrielsson CFO tel: 46 8 52 23 59 48 mobile: 46 70 84 40 918 e-mail: hakan.gabrielsson@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 200 anställda och verksamheter i 17 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting och Designplan Lighting. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar