Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet:

 • Orderingång 2 200,5 (1 531,1) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 43,7% justerad till -7,9% efter förvärv om 765,5 Mkr och valutaeffekter på 25,6 Mkr
 • Nettoomsättning 2 055,4 (1 421,6) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 44,6% justerad till -4.3% för förvärv 659,3 Mkr och valutaeffekter om 35,2 Mkr
 • Rörelseresultat 174,8 (166,6) Mkr, en ökning med 4,9% med en rörelsemarginal på 8,5 (11,7)%
 • Resultat efter skatt 114,5 (93,0), en ökning på 23,1 %
 • Resultat per aktie 0,74 (1,02) kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 146,0 (-3,7) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Trots vissa regionala utmaningar är jag nöjd med koncernens resultat för första halvåret och iGuzzini som levererar ett resultat i linje med förväntningarna.
 • Som kommunicerat i Kv1 har vi vidtagit kostnadsbesparingar som kommer leda till resultatförbättring på kort till medellång sikt. Besparingarna väntas ge effekt under andra halvåret.
 • Vi fortsätter att bygga relationer med våra nya kollegor på iGuzzini, framförallt med engagemang i våra forum för inköp, tillverkning och FoU.
 • Mina lärdomar och marknadsaktiviteter från min första tid har varit användbara för att förstå vilka möjligheter vi har för framtiden.
 • Under andra halvåret kommer vi att fortsätta vårt strategiarbete för att bygga ett ännu starkare Fagerhult för framtiden.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Augusti 2019 kl. 11:35 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Om oss

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.