Delårsrapport Januari-Juni 2021

Report this content

Andra kvartalet:

 • Orderingången var 2 123 (1 655) Mkr, en ökning med +28,3% justerad till +35,3% efter valutaeffekter -110 Mkr och avyttringar -4 Mkr
 • Nettoomsättningen var 1 845 (1 726) Mkr, en ökning med +6,9% justerad till +12,2% efter valutaeffekter -82 Mkr och avyttringar -9 Mkr
 • Rörelseresultatet var 208,2 (153,6) Mkr, en ökning med 35,5% och en rörelsemarginal på 11,3 (8,9)%
 • Resultat efter skatt var 137,7 (98,8) Mkr
 • Resultat per aktie 0,78 (0,55) kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 200,3 (230,2) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:
 

 • Vi är nöjda med de goda resultaten för orderingång och nettoomsättning under både kvartalet och halvåret, vilket också levererade en kraftigt ökad lönsamhet.

 • Rörelsemarginalerna uppgick till 11,3% för kvartalet och 10,2% för halvåret. Detta är ett resultat av gemensamt engagemang och hårt arbete av alla medarbetare, i kombination med en högre aktivitetsnivå på marknaden.

 • Vårt stora fokus på hållbara lösningar fortsätter. Under kvartalet lanserade Fagerhult en ny version av en av sina bäst säljande produkter ”Multilume Re:Think”. I denna nya version är armaturstommen tillverkad av 100% återvinningsbar kartong och totalt sätt minskar produkten klimatpåverkan med 83%.

 • Efterfrågan på uppkopplade lösningar fortsätter att öka, volymerna för Organic Response ökade med 60% för första halvåret.

 • Det gemensamma arbetet med att ta fram koncernens nya kärnvärden har nått utrullningsfasen och nu startar resan för att implementera och förverkliga dem.

 

Efter publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet 2021 kommer en webcast för investerare att hållas den 23 augusti 2021 kl. 15.30 CET.

En länk kommer att finnas tillgänglig på http://ir.fagerhultgroup.com.

En presentation kommer också att publiceras på http://ir.fagerhultgroup.com.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: bodil.sonesson@fagerhultgroup.com

Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhultgroup.com

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021 kl. 11:15 CET.

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med ca 4 200 anställda i 28 länder och en omsättning på 6 800 Mkr för 2020. Vi består av 13 varumärken indelade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.