Delårsrapport Januari-September 2020

Tredje kvartalet:

 • Orderingången var 1 664 (2 038) Mkr, en minskning med -18,4% justerad till -15,1% efter valutaeffekter -69 Mkr

 • Nettoomsättningen var 1 700 (2 066) Mkr, en minskning med -17,7% justerad till -14,7% efter valutaeffekter -62 Mkr

 • Justerat rörelseresultat var 144,1 (255,1) Mkr, en minskning med -43,5% och en justerad rörelsemarginal på 8,5 (12,3)%

 • Rörelseresultatet var 66,8 (255,1) Mkr, en minskning med -73,8% och en rörelsemarginal på 3,9 (12,3)%

 • Resultat efter skatt 4,9 (181,1) Mkr

 • Resultat per aktie SEK 0,00 (1,02)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 388,8 (400,4) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Tillsammans med våra lokala ledningsgrupper har vi fortsatt fokus på att navigera oss genom den utmaning som covid-19 innebär.

 • Våra kollegor inom koncernen har hanterat utmaningarna med covid-19 väl, och vi gör bra framsteg med vårt strategiska arbete, vilket innebär att vi kommer att gå starkare ur pandemin.

 • Från detta arbete har vi identifierat möjligheter till samarbete och tillväxt inom olika fokusmarknader, segment och affärsområden och har påbörjat det första arbetet med dessa strategiska utvecklingsområden.  

 • Tredje kvartalet överträffade förväntningarna för nettoomsättning och justerat rörelseresultat.

 • Den organiska orderingången uppgick till -15,1% under kvartalet, jämfört med -24,0% under andra kvartalet.

 • Orderingången förblir emellertid ett bekymmer, men jämfört med föregående kvartal är den positiva trenden uppmuntrande. Fortsatta kostnadsbesparingar och kassaflödesgenererande aktiviteter ger en stabil plattform för att förbättra resultatet och minska nettoskulden under de kommande månaderna.

 • Inom koncernen ökar vi fokus på vårt hållbarhetsarbete. Vårt nya ’mission statement’ visar tydligt vad vi eftersträvar. Ett bra exempel är lanseringen av Whitecroft Vitality, ett cirkulär produktplattform för belysning inom varumärket Whitecroft som nyligen lanserade sin första ”Cradle to Cradle” ackrediterade produkt.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: bodil.sonesson@fagerhultgroup.com

Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhultgroup.com

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 09:05 CET.

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder och en omsättning på 7 800 mn SEK för 2019. Vi består
av 13 varumärken indelade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.

Prenumerera