Fagerhults årsredovisning för 2020 har offentliggjorts

Report this content

AB Fagerhult (publ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.fagerhultgroup.com

Habo den 19 mars 2021

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: bodil.sonesson@fagerhultgroup.com

Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhultgroup.com

Denna information är sådan information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 11.00 CET.

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med ca 4 500 anställda i 28 länder och en omsättning på 6 816 Mkr för 2020. Vi består
av 13 varumärken indelade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.

Taggar:

Prenumerera