Valberedningens förslag för AB Fagerhult (publ.) till årsstämman 2021

Report this content

Valberedningen består av följande personer, angivna med de aktieägare som de representerar; Jan Svensson, styrelsens ordförande i AB Fagerhult (adjungerad och ej röstberättigad), Johan Hjertonsson för Investment AB Latour, Johan Ståhl för Lannebo Fonder, Jan Särlvik för Nordea Funds och Jannis Kitsakis för Fjärde AP-Fonden (AP4).

Valberedningen föreslår till årsstämman 2021 att omval sker av de befintliga ledamöterna i styrelsen för tiden från årsstämman 2021 intill nästkommande årsstämma och för de positioner de idag innehar. Styrelsens ledamöter valda vid årsstämman 2020 är följande:

Jan Svensson, ordförande                                  Morten Falkenberg
Eric Douglas, vice ordförande                             Annica Bresky
Cecilia Fasth                                                       Teresa Enander

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2021 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2021, som kommer att hållas den 29 april 2021.

För mer information om instruktioner till valberedningen, vänligen se www.fagerhultgroup.com.

Kontaktinformation:

Bodil Sonesson,CEO, +46 722 23 76 02, bodil.sonesson@fagerhultgroup.com

Michael Wood, CFO, +46 730 87 46 47, michael.wood@fagerhultgroup.com

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 250 anställda i 28 länder och med en omsättning för 2019 på 7 845 MSEK. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.