Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS (International Financial Reporting Standards)

Uttalande från FARs revisionskommitté Kapitalmarknadsbolag inom EU kommer från och med 2005 att i koncernredovisningen rapportera i enlighet med IFRS. Införandet av IFRS får i många fall stor påverkan på redovisningen. Det krävs dessutom att revisorn får i uppdrag att göra en särskild revision för att säkerställa att införandet av IFRS gjorts på ett korrekt sätt.

FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, har genom sin revisionskommitté gjort ett uttalande med anledning av övergången till IFRS. - Information om effekter i bolagens redovisning på grund av övergången till IFRS (International Financial Reporting Standards) är av stor betydelse för kapitalmarknaden. Detta gäller oavsett om effekten för det enskilda bolaget är betydande eller begränsad, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR. - Det är också viktigt att marknaden får veta om bolagens externa information avseende IFRS-effekter blivit föremål för kvalitetssäkring genom revision. Om ett bolag väljer att i årsredovisningen för 2004 inkludera information om IFRS-effekter, utan att revisorn fått i uppdrag att göra en särskild revision av den s.k. öppnings-balansräkningen, måste revisorn i revisionsberättelsen upplysa om att en sådan revision inte gjorts, säger Dan Brännström

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .

Dokument & länkar