SAS och Stockholms läns landsting prisade för bästa hållbarhets- respektive miljöredovisning

FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, offentliggjorde på onsdagen Sveriges bästa hållbarhets- respektive miljöredovisning. I tävlingsunderlaget ingick 2003 års frivilliga separata hållbarhets- och miljöredovisningar. De båda vinnarna går nu vidare till den europeiska tävlingen, ESRA (European Sustainability Reporting Awards).

Bästa hållbarhetsredovisning: SAS Hållbarhetsredovisningen presenteras i ett samlat dokument tillsammans med den lagstadgade årsredovisningen, d.v.s. två kompletterande redovisningar med granskningsberättelse respektive revisionsberättelse. Hög nivå i alla avseenden - bäst i klassen! Bästa miljöredovisning: Stockholms läns landsting Miljöredovisningen, som är externt granskad, är upprättad på ett konsekvent sätt mot bakgrund av landstingets miljövision och mål. Tydliga redovisningsprinciper och kriterier gör redovisningen mycket informativ, trots att man valt en annan redovisningsmodell än den vedertagna. - Det är mycket tillfredsställande att se hur FARs förslag till rekommendation om oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning redan första året slår igenom och nyttjas i granskningen av de bästa hållbarhets- och miljöredovisningarna. Vi var först i världen med en sådan rekommendation och vi vill även fortsättningsvis vara ledande på området, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen. - Vi är övertygade om att den ökade uppmärksamheten, som högkvalitativ redovisning av miljö och hållbar utveckling får genom den europeiska tävlingen ESRA (European Sustainability Reporting Awards), leder till att fler företag och organisationer vill följa efter och därigenom höja kvaliteten i sin redovisning, menar Gunnar Abrahamson, ordförande i FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling. - SAS visar på ett utmärkt sätt att redovisningsbegreppet vidgats det senaste decenniet och att redovisning av miljöprestanda, socialt ansvar och hållbar utveckling nu kan hållas samman i ett dokument, säger Lars-Olle Larsson, som ingår i revisorernas internationella expertpanel (IFAC/IAASB) och som är ordförande i den europeiska revisorsorganisationens redovisnings- och revisionsgrupp inom området. Lars-Olle Larsson tillägger att han ser nomineringen av Stockholms läns landstings miljöredovisning som ett bevis på att offentlig sektor nu är ikapp och - i detta fallet – väl i nivå med de noterade bolagens redovisning av miljöprestanda.

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .

Dokument & länkar