Löneavtal på apotek - men under protest!

Report this content

Löneavtal på apotek - men under protest! - Vi är kränkta och upprörda över Apoteket AB.s syn på sina medarbetare. Skälet till att vi till sist ändå skrev på detta magra löneavtal var att arbetsgivare fl hotade att dra in de apoteksan ställdas rätt till retroaktiva pengar - dvs om vi löpte linan ut och valde konflikt. Det är kommentaren från Farmaciförbundets ordförande Britt-Marie Skoglösa efter fredagskvällens förhandlingsuppgörelse på apoteksområdet. Avtalet som Farmaciförbundet och Apoteket AB slöt med statliga Medlingsinstitutets hjälp slutade kring lite drygt tre procent. -Farmaciförbundet valde att skriva på men inte - acceptera -ett löneavtal som ligger långt under nivåerna vi till sist ska ha upp de apoteksanställda till. Skälet till att vi skrev på var att vi inte ville- riskera att medlemmarna - dessutom - skulle förlora sina retroaktiva pengar. Detta var nämligen Apoteket AB.s uttalade hot - om vi sa nej och verkställde våra konflikt varsel. Apoteket AB.s attityd i förhandlingarna har rimmat utomordentligt illa med företagets marknadsföring av "apotekets kompetenta personal". När den kompetenta personalen kräver rimliga lönenivåer är det alltså andra värderingar som gäller, säger Britt-Marie Skoglösa. Farmaciförbundet uppmärksammade krav i årets lönerörelse: 5,5 procent - plus en trettonde månadslön för samtliga anställda i Apoteket AB- kommer att hållas levande - och trappas upp - i nästa års lönerörelse, säger Britt-Marie Skoglösa. -Kraven ska ses mot bakgrunden att våra medlemmar är hjärtligt trötta på att slita för utpräglade kvinnolöner vi anser att hela branschen nu också är värd en extra kompensation för den helt extrema arbetsbelastning vi haft under senare år. Kravet på en 13:e månadslön fortsätter vi alltså att driva! Farmaciförbundet är djupt kritiskt mot statsägda Apoteket AB.s attityd i förhandlingarna. -Företaget har stor personalbrist - framförallt en besvärande brist på receptarier - men problemen vi anställda som ändå finns upplever i våra yrkesliv - dem ser inte arbetsgivarsidan när det är dags att sätta sig vid förhandlingsbordet. I en uppmärksammad arbetsmiljöundersökning kunde Farmaciförbundet i våras avs1öja att arbetspressen är så hård att varannan apoteksanställd fruktar att man inte kommer att orka arbeta på apotek fram till normal pensionsålder. Varannan receptarie och apotekare oroade sig för att de kanske gjort stressmissar i den viktiga recepthanteringen. En särskild bilaga till årets avtal preciserar Farmaciförbundet fackliga krav. Som kommer att drivas under avtalsperioden. Bl a kräver förbundet att de apoteksanställda ska få rätt till 2 timmars kompetensutveckling i veckan (på arbetstid). Ett grundkrav är att de anställda får möjligheter att hålla sig informerade om nyheter på läkemedelsområdet, säger Farmaciförbundet. För mer information: Förbundsordförande Britt-Marie Skoglösa 070-5822914 Förhandlingschef Monika Gustavsson 070-5306144 Kanslichef Åsa Norrman-Grenninger 070-6207471 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/14/20001014BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/14/20001014BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar