Varför gjorde Farmaciförbundet upp och inte utlöste varslet!

Varför gjorde Farmaciförbundet upp och inte utlöste varslet! Lite Bakgrund Farmaciförbundet sade upp det tredje avtalsåret eftersom vi ansåg oss ha en eftersläpning till övrig arbetsmarknad och att det var nödvändigt att redan nu markera förbundets ståndpunkter när det gällde nuvarande lönelägen för samtliga yrkeskategorier på apotek och att långsiktig plan för att uppvärdera apoteksarbete måste komma tillstånd. Vi ansåg också att apotekspersonalen hade haft en löneeftersläpning i förhållande till övriga arbetsmarknaden. Vårt krav på 5,5 procent grundades också på kravet om en 13:e månadslön som ett sätt att kompensera medlemmarna för extraordinära arbetsinsatser under en enorm press och stress under flera år. Vi framhävde att personalbristen måste åtgärdas genom en modernare arbetsorganisation där gammalt yrkeskategoritänkande och hierarkier måste förändras. För oss handlade uppsägningen av avtalet att åstadkomma en bättre löneutveckling och pengar i fickan. Vi ville inte röra de allmänna anställningsvillkoren eftersom vi vet att arbetsgivaren vill inteckna löneutrymme för dessa åtgärder. Samarbetet med SFF och medlingssituationen Vi försökte i ett tidigt skede att få SFF att ställa sig bakom lönekraven på 5,5% och om att införa en 13:e månadslön. Enligt uppgift så hade de inte den prioriteringen och kunde därför inte ställa upp bakom kraven eftersom de högprioriterade återinförande av OB- på lördagar, införande av sk rörlighetstillägg, ytterligare 2 semesterdagar samt övertid för chefer. Vi har under hela förhandlingen sökt öppenhet och samarbete för att nå största möjliga styrka i förhandlingarna. Enligt den nya lagen om medlingsinstitut så måste medling ske då parterna är oense och vi vill ta till stridsåtgärder. Vi fick information av arbetsgivaren att SFF strandat förhandlingarna p g a kraven på de allmänna anställningsvillkoren, och därför inte avsåg arbetsgivaren att inte svara på vårt slutbud. Vi lade varsel och informerade arbetsgivaren och medlingsinstitutet att det var lön och pengar i fickan vi krävde. Medlarna lät meddela att om vi tänkt oss att driva högre lönekrav än övriga arbetsmarknaden så var det otänkbart. Detta med tanke på att den nya avtalsrörelsen 2001 redan startat och att Branschstyrelse Apotek inte skulle få vara löneledande på svensk arbetsmarknad. Övriga avtalsområden har avtal som löper den 31 mars och där måste avtalen vara klara ca 1 månad i förväg. Därför slöt vi ett preliminärt avtal När vi i medlingen konstaterade att vi fått upp det föregående avtalsresultatet med ca 1 % och det enda medlarna tänkte acceptera var eventuella nya skrivningar om de allmänna avtalsvillkoren. Farmaciförbundets Förhandlingsdelegation bedömde då att det var otillbörligt att använda medlemmarnas strejkfonder till en strid om tiondels procent och förändringar av de allmänna villkoren som skulle försvaga vår ingång i den riktiga avtalsrörelsen 2001. Resonemanget utgick från att jämförelsen med att få upp nivån med 0,5% skulle innebära ca 500 kronor på fem månader istället för de ca 3000 kronor retroaktiviteten är värd. Vi valde istället att acceptera slutbudet och få garantier för att kallas till förhandlingar om det var möjligt att arbetsgivarna skulle gå med att ändra något i avtalstexten. Detta innebär att andra organisationers medlemsgrupper inte kan få andra nivåer eller förmåner utan att vi kallas till medlarna för överläggningar. Det är självfallet otänkbart att t ex receptarier eller lokalvårdare eller chefer m fl i ett branschavtal får olika lönepåslag utifrån vilket förbund de tillhör. Det råder ilska men enighet Förhandlingsdelegationen har kontinuerligt haft kontakter för diskussion och förankring med våra lokala företrädare. Enighet råder om att våra strejkfonder ska användas för att nå mål som alla står bakom nämligen högre lönenivåer och en långsiktig uppvärdering av arbetet inom Apoteket AB. Självfallet är ilskan och besvikelsen stor över att vi har en arbetsgivare som inte trots den kritiska arbetsmiljön och larmrapporten om personalens bristande förtroende men totala lojalitet med apotekets kunder inte ville ge oss rättmätig uppskattning i form av högre lönenivå och en 13:e månadslön. Detta har vi betraktat som en kränkning mot våra medlemmar. Vi ger oss inte! Vi börjar om igen! - Ställer Du upp?? Något som är en fackförenings främsta vapen är medlemmarna samfällt sätter press på arbetsgivarna inför en avtalsrörelse. Det är nu viktigt att Du gör Ditt Val. Du kan välja att stå utanför och gå ur facket eller byta. Du kan välja att kanalisera ilskan och se till att vid alla tillfällen framföra Dina krav på bättre lön och Din rätt till en bättre arbetsmiljö. Tala om Ditt missnöje till arbetsgivarnas företrädare på arbetsplatsen och på gruppnivå. Visa Ert missnöje mot Apoteket AB s ledning. Då skapar vi ett gemensamt tryck som ger oss en bättre plattform att driva 2001 års viktiga lönerörelse utifrån. Vi i Förhandlings- delegationen är redo! PS. Vi startar nu förberedelserna för att snabbt genomföra de lokala löneförhandlingarna för år 2000. I morgon kommer information om vad man får göra och inte göra för att kunna vara strikt neutrala och solidariska gentemot SFFs konflikt. DS. Hälsningar Farmaciförbundets Förhandlingsdelegation/ Britt-Marie Skoglösa Ordförande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00810/bit0002.pdf

Dokument & länkar