Balder säljer fastigheter för 185 miljoner

Fastighets AB Balder har avtalat om att sälja fastigheter via bolagsöverlåtelser till ett överenskommet fastighetsvärde om 185 miljoner kronor.

Fastigheterna är belägna i Skara och Töreboda. Totalt handlar det om 26 fastigheter och en uthyrningsbar yta om totalt cirka 21 000 kvm bostäder och 2 500 kvm kommersiella lokaler.

Köpare är Aligera Fastigheter. Tillträde sker i januari 2016.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48


   
Fastighets AB Balder (publ)

Box 53121, 400 15  Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

  
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2015 ett värde om 39,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar