Delårsrapport januari – september 2017

Resultat i korthet för perioden januari – september 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 55 procent och uppgick till 187,8 Mkr (121,1).
  • Driftsöverskottet uppgick till 120,3 Mkr (79,3) och överskottsgraden till 64 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 96,0 Mkr (93,4).
  • Periodens resultat uppgick till 265,0 Mkr varav 251,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till september om 8,25 kr.
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 235,6 Mkr (265,0).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 60 procent och uppgick till 71,2 Mkr (44,5).
  • Driftsöverskottet uppgick till 46,7 Mkr (32,0) och överskottsgraden till 66 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 35,1 Mkr (35,9).
  • Periodens resultat uppgick till 39,4 Mkr, motsvarande ett resultat per aktie om 1,08 kr.
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 14,4 Mkr (114,0).

”Trianon hade en positiv utveckling av verksamheten och ekonomin under det tredje kvartalet. Vi ökade våra intäkter, driftsnetto och förvaltningsresultat.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Vi tog nya viktiga steg mot vårt långsiktiga mål om att fördubbla fastighetsvärdet inom tre till fem år.” 2017-10-25 - Pressmeddelande delårsrapport 30 september 2017

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2019 på cirka 7,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.