Ny affärsutvecklingschef på Fastighets AB Trianon

Trianon förstärker organisationen genom att rekrytera Anna Heide som ny affärsutvecklingschef.

Anna Heide kommer närmast från det kommunala fastighetsbolaget i Malmö, MKB Fastighets AB, där hon senast har innehaft en tjänst som CSR-chef. Anna har även tidigare gedigen erfarenhet som Fastighetschef på MKB samt erfarenhet från SABO som ansvarig för ett nationellt integrationsprojekt för allmännyttan i Sverige.

”Vi är mycket glada att Anna kommer till Trianon i en spännande nyinrättad tjänst som affärsutvecklingschef” säger Trianons VD Olof Andersson som fortsätter, ”Anna kommer att ha en viktig roll när det gäller att utveckla bolaget vidare i ett fortsatt högt tempo. Hon kommer att vara en stor tillgång både vad gäller vårt fortsatta CSR-arbete och utvecklingsarbetet i den nyförvärvade fastigheten Entré samt i de framtida utvecklingsprojekten i bl.a. Rosengård och Sege Park.”

”Det här ska bli riktigt roligt” säger Anna Heide. ”Jag ser mycket fram emot att bli en del av Trianons framtida utveckling. Jag hoppas kunna bidra med lång och gedigen erfarenhet av fastighets- och stadsutvecklingsfrågor från bl.a. Rosengård. Bolaget är inne i en expansiv fas med stark tillväxt, där hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i affären. Att få vara med och driva detta arbete vidare till nästa nivå och mot ett hållbart Malmö är en rejäl utmaning och det ska bli väldigt spännande.”

Anna Heide tillträder sin nya tjänst den 1 september.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar, efter förvärvet av Entréfastigheterna, 44 fastigheter om drygt 220 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 41 procent bostäder och 59 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2017 på cirka 3,8 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.  

För mer information se: www.trianon.se 

                                                                                                                                                                               

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017, kl 08.30.             

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar