Trianon emitterar företagsobligationer om 350 miljoner kronor

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 350 miljoner kronor på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor och kommer att löpa under 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4.50 procent, med ett Stiborgolv satt till noll. Emissionsdatum planeras till den 26 februari 2018.

Likviden från obligationsemissionen avses användas i bolagets löpande verksamhet, för värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd, för finansiering av potentiella fastighetsförvärv samt delvis ersätta befintlig beviljad lånefinansiering avseende det förvärv av ett fastighetsbestånd om drygt 400 lägenheter med ett tillhörande fastighetsvärde om 462 miljoner kronor i Lindängen, Malmö som offentliggjordes i december 2017 och som förväntas slutföras den 1 mars 2018.

”Det starka investerarintresset, i synnerhet från ett antal större institutionella investerare, ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsstrategi med att äga och förvalta ett koncentrerat bestånd i Malmö, huvudsakligen bestående av bostads- och samhällsfastigheter, med inslag av attraktiva inslag av nybyggnation av hyresrätter och fastighetsutveckling uppskattas av kapitalmarknaden”, säger Olof Andersson, VD

Carnegie och Nordea har agerat som Joint Bookrunners och Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 klockan 16:36 CET.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har sedan 2006 framförallt haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2017 på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se                    

Taggar:

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 54 fastigheter om 272 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2018 på cirka 5,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20. e-mail: corp@avanza.seFör mer information: www.trianon.se

Prenumerera

Dokument & länkar