Trianon tecknar nytt hyresavtal med Coop på Värnhem

Trianon har tecknat nytt hyresavtal med Coop Sverige Fastigheter AB om uthyrning av ca 3 000 kvm  för dagligvaruhandel i fastigheten Häggen 13 vid Värnhemstorget i Malmö.

Trianon har tecknat ett nytt hyresavtal med Coop Sverige Fastigheter AB om uthyrning av ca 3 000 kvm i fastigheten Häggen 13 vid Värnhemstorget i Malmö. Coop bedriver redan idag dagligvaruhandel i fastigheten och har i samband med Trianons pågående utveckling och ombyggnad av fastigheten, tecknat ett nytt hyresavtal som löper på 12 år. 
”Vi är glada att kunna fortsätta vår hyresrelation med Coop Sverige och för att de delar vår syn på hållbarhet och utvecklingspotential i området. Uthyrningen till Coop passar bra i vår långsiktiga plan för området runt Värnhemstorget och det kommer även att stärka vår satsning på Entré som ligger i nära anslutning till fastigheten.” säger Olof Andersson VD på Trianon.
Fastigheten kommer under våren att byggas om både för Coops nya butik och för andra verksamheter. Nya entréer mot torget och angränsande gator kommer att ge fastigheten ett förbättrat flöde och öka attraktionskraften i området. Ombyggnaden planeras stå färdig i juni 2018. 

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2019 på cirka 7,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

Prenumerera

Dokument & länkar