Trianon tilldelas markanvisning i Hyllie

Fastighets AB Trianon tilldelas en byggrätt på 4 500 kvm BTA i Hyllie i planområdet Söder om badhuset i den västra delen av området.

Byggrätten avser bostäder i flerbostadshus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggrätten ska utvecklas i enlighet med den intresseanmälan som har inlämnats inom ramen för Markanvisning Hyllie 2017 i oktober 2017. Markpriset för byggrätten är 4 000 kr/m2 BTA och priset gäller till och med december 2018.

Detaljplanen för området Söder om badhuset är för närvarande på samråd och planens utformning och byggrätter kan komma att ändras. Den byggrätt och det läge som anges i markreservationen är därför ungefärliga. Markreservationen gäller till och med 2018-12-31.

                                                                                                                                                                                                    

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2017, kl 10.00.        

                                                                                                                                                                               

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar