Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2019

Report this content

Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Trianons webbplats www.trianon.se och även som en PDF i anslutning till detta pressmeddelande.

Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 15 och går att beställa via info@trianon.se.

Som vi tidigare meddelat har årsstämman för 2019, med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19, senarelagts till onsdagen den 17 juni 2020. Fram till tiden för årsstämman utvärderar styrelsen förslaget till utdelning för 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 09:35 CET.

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 72 fastigheter om 341 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se. www.trianon.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar