Trianons hållbara hybridobligation ett år - här är första investerarrapporten

Report this content

Ett år efter att Trianon emitterat den första hållbara hybridobligationen med socialt och grönt ramverk är det nu dags för en första investerarrapport. Trianons hållbara hybridobligation har en emitterad volym på 400 Mkr och finansierar både sociala och gröna investeringar i Trianons socioekonomiskt utsatta bostadsområden i södra och östra Malmö.

Investerarrapporten som sträcker sig mellan maj 2019 och maj 2020 ger en översikt av hybridobligationens första år.

”Den hållbara hybridobligationen har gett oss ännu större möjligheter att långsiktigt göra både sociala och gröna investeringar och på så sätt säkerställa att våra affärer är bra för våra kunder, för våra investerare, aktieägare och för samhället – lokalt och globalt”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Av emissionslikviden på 400 Mkr har 150 Mkr använts som delfinansiering av förvärvet som Trianon gjorde våren 2019 i Hermodsdal och Almhög. Resterande del, 250 Mkr, används under en femårsperiod till en större satsning på sociala och gröna investeringar där ramverket och målen är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Heide, affärsutvecklingschef
040-611 39 23

anna.heide@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO/IR
Telefon: 040-611 34 85

mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Om Trianon
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 360 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2020 på cirka 8,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20,
e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se.

  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den hållbara hybridobligationen har gett oss ännu större möjligheter att långsiktigt göra både sociala och gröna investeringar och på så sätt säkerställa att våra affärer är bra för våra kunder, för våra investerare, aktieägare och för samhället – lokalt och globalt
Olof Andersson, VD Trianon