Trianons valberedning för 2018 har utsetts

I enlighet med beslut på årsstämma 3 april 2017 ska styrelsens ordförande sammakalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2017. 

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest AB), Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Jens Ismunden (Grenspecialisten Förvaltning AB) samt Mats Cederholm (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande. 
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. 
 
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 28 februari 2018 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn torbjorn.granevarn@trianon.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar