Vetenskaplig undersökning motsäger Hyresgästerna: De boende tycker hyran sätts på fel grunder

Report this content

Vetenskaplig undersökning motsäger Hyresgästerna: De boende tycker hyran sätts på fel grunder I opinionsundersökningar får man det svar man frågar efter. Vetenskapliga utredningar visar verkligheten. Uppsala universitet har i en vetenskaplig utredning visat att hyresgästerna vill att hyran bör vara mer efterfrågestyrd. Vetenskapen motsäger den bild som Hyresgästföreningen försöker måla upp om att hyresgästerna hellre ser en reglerad hyressättning. Professor Bengt Turner, Uppsala universitet, har i sin utredning visat att hyresgästerna tycker att hyran ska sättas efter hur de värderar lägenhetens egenskaper, såsom möblerbarhet, kökskvalitet, hantverksmässigt utförande och charm. Hyresgästernas värderingar av områdets rykte vad gäller trygghet och säkerhet samt närhet till kommersiellt och kulturellt utbud ska i lika hög grad vägas in i hyressättningen, tycker de tillfrågade hyresgästerna. - Turners undersökning har visat att hyresgästerna efterlyser en annan hyressättning än den som hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget tillämpar på många orter, säger Per-Åke Eriksson, VD i Fastighetsägarna Sverige. Verkligheten har sprungit förbi Hyresgästföreningens föråldrade regleringstänkande. - Allt pekar på att tiden nu är mogen för att ompröva den nuvarande hyresregleringen. Vi måste få ett hyressättningssystem som ger en rättvis hyressättning och som gör det möjligt att bygga nya hyresbostäder. Ta del av Uppsala universitets utredning på www.fastighetsagarna.se, under ståndpunkter&fakta, se rapporter/utredningar. *** För ytterligare information, kontakta Per-Åke Eriksson,VD i Fastighetsägarna Sverige, tfn 0708-48 04 12 eller informationschef Erik von Hofsten, tfn 070-813 57 20. Fastighetsägarna är intresse- och branschorganisationen för de privata fastighetsägarna som äger och förvaltar fastigheter med ca 700 000 lägenheter och merparten av alla kommersiella lokaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar