40,6 miljoner kronor överförs till Tripeps aktieägare genom återköp av aktier

40,6 miljoner kronor överförs till Tripeps aktieägare genom återköp av aktier Tripep har förvärvat 1 353 205 egna aktier genom återköpserbjudandet innebärande en rätt att sälja var tionde aktie kontant för 30 kronor. Omkring 40,6 miljoner kronor överförs därigenom till Tripeps aktieägare. Antalet återköpta aktier motsvarar en anslutningsgrad till erbjudandet om 97,7 procent. Antalet grundas på en preliminär sammanräkning och kan komma att justeras vid den slutliga sammanräkningen. Utbetalning av likvid för återköpta aktier beräknas som planerat ske omkring den 20 maj 2003. Efter återköpet är Tripep innehavare av totalt 1 353 205 egna aktier. Dessa aktier kommer att användas som dellikvid för förvärvet av aktierna i Isconova AB, för vilket Tripep skall erlägga två miljoner aktier. Tripep betalar därutöver genom revers som, villkorat av bolagsstämmas godkännande, kommer att kunna användas för teckning av resterande aktier genom kvittning. Tripep kommer att ge in ansökan till Riksskatteverket om hur den skattemässiga fördelningen av anskaffningsutgiften skall ske mellan aktier och säljrätter. Riksskatteverkets allmänna råd och meddelande kommer att offentliggöras av Tripep genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Riksskatteverkets hemsida. För ytterligare information kontakta: VD Tripep AB Johan Ihre, 08-449 84 80, 070 733 44 25 Forskningschef Tripep AB Anders Vahlne, 070 928 05 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar