Återköpserbjudandet

Återköpserbjudandet Utbetalning av likvid för återköpta aktier kommer att ske den 26 maj 2003. Tripep har, efter slutlig sammanräkning, förvärvat 1 355 135 egna aktier genom återköpserbjudandet innebärande en rätt att sälja var tionde aktie kontant för 30 kronor. Omkring 40,6 miljoner kronor överförs därigenom till Tripeps aktieägare. Antalet återköpta aktier motsvarar en anslutningsgrad till erbjudandet om 97,8 procent. Efter avslutat återköp är Tripep innehavare av totalt 1 355 135 egna aktier, vilket motsvarar ca 9,78 procent av aktierna i Tripep. Dormant Properties AB, som indirekt kontrolleras av Rolf L Nordström, har anmält till Tripep att Dormant Properties i återköpserbjudandet avyttrat 311.815 aktier. Dormant Properties äger därefter 2.806.341 aktier, vilket motsvarar 20,3 procent av aktiekapitalet i Tripep före utspädning och 16,9 procent efter utspädning. I ägarandelen efter utspädning har beaktats samtliga utestående 2.771.120 teckningsoptioner, inklusive teckningsoptioner i bolagets ägo. För ytterligare information kontakta: VD Tripep AB Johan Ihre, 08-449 84 80, 070 733 44 25 Forskningschef Tripep AB Anders Vahlne, 070 928 05 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar