Delårsrapport januari-mars 2003

Tripep AB (publ) - delårsrapport januari - mars 2003 · Besparingsprogrammet genomfört vilket lett till mer än halverade kostnader, men med oförändrad forskning och utveckling. * Periodens resultat -4,8 (-11,2) * Periodens forsknings- och utvecklingskostnader 2,7 (2,8) · Forskningen kring MetaboliteX, GPG:s antivirala metabolit fortsätter. · Samtal pågår med ett flertal partners angående konsolidering av verksamheterna genom förvärv. · Bolagsstämman beslutade om återköpsprogram innebärande att aktieägarna erbjuds att sälja var tionde aktie för 30 kronor. · Bolagsstämman beslutade om emission av högst 750.000 skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter. För ytterligare information kontakta Johan Ihre,VD telefon 08-449 84 80, mobil 0707-33 44 25 e-post: johan.ihre@tripep.se eller Anders Vahlne, VP Forskningschef telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@labmed.ki.se Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier: - forskning och utveckling av en potentiell bromsmedicin mot HIV, - preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt - teknologiplattformen RAS®. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar