Eftergift av lån från Industrifonden

TRIPEP får eftergift av lån från Industrifonden med 10 miljoner kronor Tripep har erhållit eftergift av halva lånet om 20 miljoner kronor från Industrifonden. Som tidigare meddelats har Tripep, baserat på de negativa resultaten av den kliniska studien CTN002 med GPG, ansökt om eftergift av det lån om 20 miljoner kronor som bolaget tog år 2000 för utvecklingen av GPG projektet. Enligt låneavtalet fanns möjlighet för Industrifonden att helt eller delvis efterge låntagarens skuld om Industrifonden fann att de resultat som tillkommit i projektet inte alls eller endast delvis kunde utnyttjas i låntagarens affärsverksamhet. Då projektet har återfått sin potential genom identifikationen av alfaHGA har Tripep och Industrifonden gemensamt kommit till en lösning där Industrifonden medger en eftergift om 10 miljoner kronor, som härmed blir tillgängliga för bolagets verksamhet. Enligt uppgörelsen återlämnar Industrifonden sina optioner om förvärv av 75.000 aktier i Tripep. "Vi har lämnat det gamla bakom oss och kan nu fullt ut koncentrera oss på alfaHGA som kan bli en helt ny typ av läkemedel mot HIV. Arbetet fortskrider enligt plan och vi beräknar att ha projektet i klinisk fas senast hösten 2004" säger forskningschef Anders Vahlne. För ytterligare information kontakta Johan Ihre,VD telefon 08-449 84 80, mobil 0707-33 44 25 e-post: johan.ihre@tripep.se eller Anders Vahlne, VP Forskningschef telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@labmed.ki.se Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier: - forskning och utveckling av en potentiell bromsmedicin mot HIV, - preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt - teknologiplattformen RAS®. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar