Fler nya forskare knyts till biotechföretaget Tripep Tripep breddar sin forskningsorganisation

Fler nya forskare knyts till biotechföretaget Tripep Tripep breddar sin forskningsorganisation Tripep anställer ett 10-tal forskare inom biomedicin och biokemi för att utveckla nya läkemedel från bolagets två huvudsakliga plattformsteknologier, PPI och RAS. Plattformsteknologin PPI, från vilken HIV-medicinen GPG har utvecklats, är ett av de unika projekten i världen inom HIV-forskningen. Vidare har ett antal forskningssamarbeten påbörjats bland annat i syfte att ta fram vacciner mot HIV och Hepatit C. Med sin utökade forskningsorganisation tar Tripep nästa steg och nyttjar möjligheten att utifrån GPG ta fram nya GPG-liknande molekyler. - Som komplement till den forskning vi bedriver utifrån modifierade proteiner och peptider har vi påbörjat en aktivitet med mer traditionell organisk kemi. Vi vill själva ta fram analoger av GPG med syftet att identifiera och patentera nya läkemedel. Dessa läkemedel kommer att vara baserade på våra patentsökta plattformsteknologier. En väsentlig del i denna, för Tripep nya, metodik, är s.k. computer grafics där vi identifierar bindningsfickor för GPG med hjälp av avancerade datorer och utifrån dessa utvecklar kemiska läkemedel med GPG liknande egenskaper", säger Anders Vahlne, forskningschef på Tripep. Vidare har Tripep tecknat samarbetsavtal med ledande forskare vid Karolinska Institutet för att inom plattformsteknologien RAS utveckla en ny molekyl för behandling av de bakterier som orsakar "sjukhussjukan" (Staphylococcus aureus). Tripep har dessutom påbörjat tre helt nya forskningssamarbeten. Vi kommer att, genom samarbete med forskare vid University College i Dublin, arbeta med utvecklingen av ett antiviralt läkemedel mot Hepatit C, baserat på PPI-teknologin. Vi har även slutit ett samarbetsavtal med forskare vid Vaccine Research Institut of San Diego i syfte att arbeta med vidareutvecklingen av idéer och patent rörande det HIV-vaccin som var upprinnelsen till Tripep samt ett förebyggande, profylaktiskt, vaccin mot Hepatit C. - Genom dessa nya samarbeten med världsledande forskargrupper har Tripep fått tillgång till unik kompetens inom området protein-protein-interaktion respektive en helt ny vaccin-teknologi, säger professor Anders Vahlne. Tripep har även nått långt med forskningen kring ett s.k. terapeutiskt vaccin för behandling av kroniska Hepatit C-virusinfektioner. En ny vaccin-gen har patentsökts och omfattande studier är påbörjade. I djurförsök har vaccinet givit betydligt kraftigare immunsvar än hittills framtagna gener. Projektet har EU-finansiering. Tripep har också förstärkt forskningen på TNF-alfa genom anställning av forskare för att identifiera den PPI som kan hindra bildandet av TNF-alfa. Syftet med forskningen är att utveckla läkemedel mot reumatoid artrit (ledgångsreumatism) samt andra inflammatoriska sjukdomar. För ytterligare information kontakta: Hans Möller, VD, Tripep AB Tel: 08-449 84 80 Hemsida: www.tripep.se Pressinformation; Sabina Hägglund, Hill and Knowlton Tel: 08-402 89 07, Mobil: 0708-93 50 07 E-post: srhagglund@hillandknowlton.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar