Förtydligande om alfaHGA, Tripeps nya läkemedels-kandidat mot HIV.

Tripep har identifierat den aktiva komponenten från GPG Förtydligande om alfaHGA, Tripeps nya läkemedels-kandidat mot HIV. I går meddelade det O-listenoterade bioteknikbolaget Tripep AB (publ) om alfaHGA, en helt ny läkemedelskandidat mot HIV. För att undvika eventuella missförstånd har Tripeps ledning och styrelse förstått att ett förtydligande om alfaHGA kan vara önskvärt. Tripep har tidigare kunnat visa att den förra läkemedelskandidaten GPG var en så kallad prodrog, det vill säga att den först måste omvandlas i blodet till en aktiv substans. Tripep kände dock inte till strukturen på den substans GPG omvandlats till och benämnde den därför för MetabolitX. Omvandling till MetabolitX skedde inte i människoblod men i exempelvis kalvblod som normalt tillsätts i provrörsförsök. Detta var anledningen till att GPG bara fungerade i provrörsförsök med tillsats av just kalvblod men inte i försök med enbart människoblod. Tripep har under det sista året arbetat intensivt med att identifiera MetabolitX, då denna substans inte behöver omvandlas för att hämma HIV och därför även fungerar i människoblod. Tripep har nu lyckats bestämma den kemiska strukturen för MetabolitX samt ta fram en kemisk syntesmetod (produktionsmetod) för substansen. Denna är en liten molekyl och då den inte längre är okänd kallas den nu för alfaHGA. Detta är en helt ny, tidigare okänd substans för hämning av HIV/AIDS. Den har dessutom en verkningsmekanism som helt skiljer sig från de läkemedel som finns på marknaden idag och från alla de medel som enligt Tripeps vetskap testas på människa. Detta innebär att medlet verkar även på dem som utvecklat resistens mot befintliga bromsmediciner. - "Detta är frukten av ett långsiktigt, hårt och konsekvent arbete", kommenterar företagets forskningschef professor Anders Vahlne. För ytterligare information kontakta: Anders Vahlne, Forskningschef, Tripep AB Tel: 08-5858 1313, mobil: 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@labmed.ki.se Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier: - forskning och utveckling av en bromsmedicin mot HIV, - preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt - teknologiplattformen RAS®. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar