Nya fynd kring GPG© och dess metabolit. Kallelse till extra bolagsstämma senarelägges.

Nya fynd kring GPG© och dess metabolit. Kallelse till extra bolagsstämma senarelägges. Fortsatt forskning kring GPG© och dess metabolit utförd vid Rega- institutet i Leuven i Belgien visar att den antivirala aktiviteten för GPG© och dess metabolit sannolikt endast finns i det biologiska modellsystem som använts. Således är resultaten i studien CTN 003 på friska frivilliga, möjligen att hänföra till den biologiska utvärderingsmetoden som användes. Den behandlingseffekt som ca 30 procent av patienterna visade i CTN 001 fas I/II, antogs tidigare bero på GPG©. Mot bakgrund av de nya fynden är detta dock osäkert. Tidigare har konstaterats att toxicitetsstudierna på djur inte är relevanta då det valda djurslagets plasma bryter ner GPG© och dess metabolit. Vid Rega-institutet pågår fortsatt grundforskningsarbete kring de nyfunna resultaten. Om detta arbete är framgångsrikt tar det dock år innan kommersialiseringsbara resultat erhålles. I diskussion med bolagets revisor har överenskommits om en nedskrivning av det balanserade värdet av GPG© - och PPI-patent på 2,9 miljoner kronor i Tripep AB (publ):s bokslut per 30 juni 2002. I samråd med den grupp aktieägare som påkallat extra bolagsstämma för val av ny styrelse i Tripep AB (publ) har tidpunkten för kallelse skjutits upp till senast den 31 augusti 2002. Tidigare har meddelats att denna extra bolagsstämma även skulle behandla ett förslag angående nedsättning och inlösen av aktier motsvarande 7,50 kronor per utestående aktie. En juridisk utredning visar att första tillfälle ett sådant förslag kan behandlas är vid den ordinarie bolagsstämman 2003. För ytterligare information kontakta Hans Möller, VD, telefon 08-449 84 80, mobil 0708-15 16 89, e-post: hans.moller@tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar