Thomas Lynch adjungerad till Tripep’s styrelse

Thomas Lynch, tidigare vice styrelseordförande och finansdirektör i Elan Corporation, har accepterat en plats som adjungerad i Tripep’s styrelse. Thomas Lynch valde också att investera i Tripep i den private placement som nyligen framgångsrikt genomfördes. Styrelsen i Tripep AB (publ) har beslutat följa nomineringskommitténs rekommendation att adjungera Thomas Lynch till Tripep’s styrelse med omedelbar verkan. Nomineringskommitténs föreslår vidare att Thomas Lynch, vid nästa ordinarie bolagsstämma i april 2005, får en ordinarie styrelsepost. Thomas Lynch har haft flera centrala positioner inom Europas största Bioteknikföretag Elan Corporation Plc, mellan 1993 och 2004. Som chief financial officer och executive vice president; och sedermera som vice styrelseordförande ledde Mr. Lynch Elan’s omvandling från ett företag specialiserat på formuleringar till ett bioteknikföretag genom ett antal produkt och företagsuppköp samt genom samarbetsavtal. Under perioden mellan 2002 och 2004 deltog Thomas Lynch i den omstrukturering som Elan genomgick. 1994 startade Mr. Lynch ett bolag som sedermera fick namnet Warner Chilcott, Plc (efter att ha förhandlat med Warner-Lambert och från dem köpt Warner Chilcott divisionen 1996.) Mr. Lynch var styrelseledamot i detta bolag från 1994 till 1999 och var från år 2000 fram till 2002 styrelseledamot för Galen Plc, det företag som förvärvade Warner Chilcott 1999. Thomas Lynch är styrelseordförande och tillika störste ägare av företaget Amarin Corporation Plc, ett bioteknik företag som inriktat sig på neurologiska sjukdomar. Amarin har just genomfört ett stort förvärv och säkerställt finansiering för att kunna genomföra de avgörande kliniska studierna samt bygga upp en försäljnings och marknadsföringsorganisation. “Jag är mycket glad att Thomas Lynch har valt att bli medlem i Tripeps styrelse och att han har investerat i företaget. Hans enorma kunskaper om, och erfarenheter av, bioteknikindustrin stärker Tripep. Dessutom kommer hans internationella nätverk att vara ovärderligt för företaget när vi nu står inför att gå in i fas I/II kliniska studier med anti-HIV drogen alphaHGA och i att initiera diskussioner med kommersiella samarbetspartners. Anställningen av Jan Nilsson som vd och utnämningen av Professor William Hall och Professor Yiming Shao som styrelseledamöter; och den nyligen säkerställda finansieringen är alla faktorer som stärker Tripep i att möta de nya utmaningar som företaget ställs inför i samband med fas I/II studierna som planeras starta tidigt nästa år”, säger Tripeps styrelseordförande Rolf L. Nordström. För ytterligare information vänligen kontakta: Rolf L. Nordström, styrelseordförande, Tripep AB Tel: +44 20 7839 8686, mobil: +44 7776 137 400 E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com Jan Nilsson, VD, Tripep AB Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63 E-mail: jan.nilsson@tripep.se Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28 E-mail: anders.vahlne@labmed.ki.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar