Tripep AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2004

Tripep AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2004 ·Resultat efter skatt -13,9 (-11,9) MSEK. Forsknings- och utvecklingskostnader 6,9 (6,6) MSEK. Bolaget har ännu inga rörelseintäkter och saknar därmed nettoomsättning. Resultat per aktie -1,11 (-0,88) SEK. ·Tripeps nya bromsmedicin mot HIV, alfaHGA har nu gått in i klinisk utvecklingsfas i och med att en mikrodoseringsstudie på människa har utförts med hjälp av s.k. accelerations-mass-spectrometri. Resultaten visade att substansen väl tas upp till blodet från tarmen efter oral tillförsel. Den terminala halveringstiden i blodet var 10 timmar. ·En doktorsavhandling har under perioden framlagts vid Karolinska Institutet där utvecklingsarbetet med ChronVac-C® beskrivs. ·Anders Vahlne har ersatt Johan Ihre som verkställande direktör per 2004-07-01. För ytterligare information kontakta Anders Vahlne, VD, Forskningschef Telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@labmed.ki.se Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier: · klinisk utveckling av en bromsmedicin mot HIV, · preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C, · teknologiplattformen RAS® och Ribacine, samt · ett generellt vaccin mot influensa A virus genom delägande i VLP Biotech Inc. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20130/wkr0001.pdf Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20130/wkr0003.doc

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar