Tripep AB(publ) Bolagsstämma 2003

Ordinarie bolagsstämma i Tripep AB Ordinarie bolagsstämma i Tripep AB hölls i Stockholm den 27 mars 2003. Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002. Samtliga styrelseledamöter, d v s Rolf L Nordström, Anders Vahlne, Matti Sällberg och Erik Nerpin omvaldes. Anders Wiger, Ernst & Young omvaldes till revisor i bolaget. Marine Gesien, Ernst & Young, valdes till revisorssuppleant. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om återköp av bolagets egna aktier. Återköpet genomförs genom ett erbjudande till samtliga aktieägare att sälja var tionde aktie kontant för 30 kr. Avstämningsdag för rätten att erhålla säljrätter är den 8 april 2003. Varje aktie ger en säljrätt och tio säljrätter ger rätt att sälja en aktie under perioden 15 april - 6 maj 2003. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett optionsprogram. Bolaget skall emittera högst 750.000 skuldebrev med avskiljbara optionsrätter. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden 7 oktober 2005 - 7 april 2006. Teckningsberättigade skall vara medlemmar i bolagets Scientific Advisory Board, styrelseledamoten Matti Sällberg, VD, övriga anställda samt bolagets konsulter. Styrelsen återkallade förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Bolagsstämman beslutade att utse en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande Rolf Nordström, Peter Horal och Bo Svennerholm. Bolagsstämman beslutade att inte uppdra till styrelsen att inrätta en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Rolf L Nordström till styrelsens ordförande. För ytterligare information kontakta: Johan Ihre,VD telefon 08-449 84 80, mobil 0707-33 44 25 e-post: johan.ihre@tripep.se eller Anders Vahlne, VP Forskningschef telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@impi.ki.se Hemsida: www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar