Tripep förvärvar vaccinutvecklingsbolaget Isconova

PRESSRELEASE 2003-05-06 TRIPEP FÖRVÄRVAR VACCINUTVECKLINGSBOLAGET ISCONOVA Tripep AB (publ) förvärvar vaccinutvecklingsbolaget Isconova AB. Som ett led i Tripeps strategi att verka för en konsolidering med partners inom området mikrobiologi och immunologi har bolaget lämnat bud på Isconova AB. Isconovas styrelse och ägare motsvarande mer än 90% av aktierna i Isconova beslöt enhälligt vid senaste styrelsemöte att att rekommendera aktiägarna att acceptera budet från Tripep. Affären kommer att verkställas efter sedvanlig due dilligence. Isconova kommer att fungera som ett av Tripep helägt dotterbolag. Isconova AB lokaliserat i Uppsala är verksamt inom utveckling av veterinära och humana vaccin. Isconova har utvecklat ett flertal veterinära vaccin som är i kliniskt bruk. Dessa är baserade på de patenterade Iscom och IscoMatrix teknologierna. Isconova har utlicencierat applikationer av Iscom och IscoMatrix teknologierna till ledande vaccinbolag inom veterinärmedicinska marknaden. Professor Bror Morein, en av grundarna till Isconova, och Isconova kontaktades nyligen av ett kinesiskt universitet avseende möjligheter att samverka vid utveckling av ett vaccin mot svår akut lungsjukdom, allmänt känt som SARS. Vaccinforskarna inom Tripep och Isconova upplever att de båda bolagens specialicerade vaccinkunnande väl kompletterar varandra och att de tillsammans utgör en mycket stark plattform för att vidareutveckla vaccin för human och veterinärmedicinska applikationer. För ytterligare information kontakta: Forskningschef Tripep AB, Anders Vahlne, 070-928 05 28 Forskningschef Isconova AB, Bror Morein, 070-552 18 59 VD Tripep AB, Johan Ihre, 08-449 84 82, 070-733 44 25 VD Isconova AB, Bengt Falk, 070-302 22 54 Tripep AB (publ) Hälsovägen 7 141 57 Huddinge Tel: 08-449 84 80 Fax: 08-449 84 81 www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01270/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar