Tripep investerar i läkemedel mot uppkomst och spridning av multiresistenta bakterier.

Tripep investerar i läkemedel mot uppkomst och spridning av multiresistenta bakterier. Tripep AB (publ) nytecknar aktier motsvarande 30 % i det finländska bioteknikbolaget Ipsat Therapies Oy med en option om ytterligare 10 %. Bolagen skall gemensamt utveckla en helt ny typ av läkemedel som hindrar uppkomst och spridning av multiresistenta bakterier som bildas i samband med antibiotikabehandling. En fas I studie av den första produkten på friska frivilliga har just avslutats. IPSAT(TM) är en teknologi för användande av specifika enzympreparat samtidigt med antibiotikabehandling. Enzymerna bryter ned de rester av antibiotika som finns i tjocktarmen och bidrar till att bibehålla den normala tarmfloran och förhindrar att sjukdomsalstrande resistenta bakterier tillväxer i tarmen och sprids i sjukhusmiljö. Uppkomst och spridning av multiresistenta bakterier är ett växande problem i hela västvärlden. WHO understryker vikten av att kontrollera spridning av resistenta stammar och att utveckla nya behandlingsformer. IPSAT(TM) teknologin har i prekliniska djurförsök visat att normal tarmflora bibehålls samt att överväxt av resistenta bakterier i tarmen hos antibiotikabehandlade djur förhindras. Teknologin har således potential att bli en genombrottsmedicin inom detta område. De första produkterna är avsedda att ges i samband med intravenös antibiotikabehandling. Även vid intravenös antibiotikabehandling ansamlas en betydande del av antibiotikan i tarmen genom gallutsöndring. En fas I prövning på friska frivilliga har just avslutats. Fas II prövning startar under hösten 2002. Antalet intravenösa (sjukhus) behandlingar med antibiotika kan skattas till 100 miljoner behandlingsdagar och denna del av antibiotikamarknaden omsatte ca 50 miljarder kronor år 2000. Överenskommelsen innebär att Tripep förvärvar nytecknade aktier motsvarande 30 procent av aktiekapitalet i Ipsat Therapies Oy mot en teckningslikvid om 5,5 miljoner euro. Detta gör Tripep till den enskilt största aktieägaren. Parterna har även en ömsesidig option att påkalla teckning av ytterligare 10 procent av aktiekapitalet i Ipsat Therapies Oy mot en teckningslikvid av 1 miljon euro samt utgivande av 2 250 000 aktier i Tripep som tecknas av Ipsat för 0,20 kronor per styck. För att få påkalla optionerna måste vissa "milestones" ha uppfyllts. Överenskommelsen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i båda bolagen. Kallelse till extra bolagsstämma i Tripep kommer att ske inom kort. För att markera respektive styrelses intention att detta är ett första steg till framtida samgående, kommer respektive styrelse föreslå respektive bolagsstämma inval av styrelseledamot från vardera bolaget. - Detta är ett mycket spännande projekt med stor potential säger Tripeps VD Hans Möller. Den största och en av de viktigaste effekterna av IPSAT(TM) teknologin är möjligheten att minska insjuknande orsakat av sjukdomsalstrande multiresistenta bakterier i samband med antibiotikabehandling vid sjukhusvistelse. En annan viktig möjlighet är att kunna minska förekomsten av antibiotika-inducerade diarréer. Enbart i USA beräknas ca 3 miljoner patienter årligen drabbas av detta problem, med i vissa fall mycket allvarliga följder. I detta projekt får vi möjlighet att använda Tripeps kompetens inom proteinläkemedel, samt når en eftersträvad breddning av vår verksamhet med produkter i klinisk fas. - Detta är intressanta produkter mot bakgrund av att multiresistenta bakterier i samband med sjukhusvistelse är ett idag ofta återkommande problem med stora sociala och ekonomiska konsekvenser, speciellt inom intensivvården, säger professorn i infektionssjukdomar Ragnar Norrby, medlem i Tripeps Scientific Advisory Board, i en kommentar. - Tripeps investering gör det möjligt för oss att, tillsammans med de ca 3 miljoner euro vi har i kassan idag, genomföra vårt kliniska utvecklingsprogram och finansiera en utbyggnad av produktionen. Vi får också tillgång till Tripeps kliniska erfarenhet samt de resurser de har för utveckling vilket är av stor betydelse för oss, säger VD i Ipsat Therapies Kai Lindevall. För ytterligare information kontakta Hans Möller, VD, telefon 08-449 84 80, mobil 0708-15 16 89, e-post: hans.moller@tripep.se Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier: * forskning och utveckling av GPG®, en potentiell bromsmedicin mot HIV, * preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt * teknologiplattformen RAS(TM). www.tripep.se Ipsat Therapies Oy är ett finskt bioteknikföretag som utvecklar läkemedelskandidater baserade på enzymteknologin IPSAT(TM), Intestine Protection System in Antibiotic Treatment. Med hjälp av rekombinant betalaktamas kan tarmfloran skyddas vid behandling av antibiotika och uppkomsten av sjukdomsalstrande multiresistenta bakterier förhindras. www.ipsat-ther.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020605BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020605BIT01090/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar