Tripep stärker sitt patenskydd

Report this content

Tripep stärker sitt patenskydd Tripep har erhållit två nya USA patent, ett rörande HIV-hämmande peptider och ytterligare ett rörande plattforms-teknologin RAS. RAS-plattformsteknologin är basen bl.a för Tripeps utveckling av medel mot staphylococcus aureus (sjukhusjukebakterier). RAS teknologin (Redirecting Antibody Specificity) avser omdirigering av befintliga antikroppar till att bekämpa ett nytt smittämne. Med dessa nya patent har Tripeps patent portfölj stärkts ytterligare. Dessutom har två patentansökningar avseende ChronVac-C vaccin offentliggjorts i USA vilket ökar skyddet för denna produkt. För ytterligare information kontakta Anders Vahlne, forskningschef, Tel 08-5858 1313 alt. mobil 0709 - 28 05 28, e-post: anders.vahlne@tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar