TRIPEP UTSER JAN NILSSON TILL NY VD

TRIPEP UTSER JAN NILSSON TILL NY VD Tripeps styrelse har beslutat att utse Jan Nilsson till ny VD för TRIPEP AB (publ) med start den 1:a December, 2004. Jan Nilsson är för närvarande VD vid Schering-Plough AB. Hans anställning vid Schering-Plough avslutas den 30:e November, 2004. Jan Nilsson har mer än 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och har sedan år 2000 varit VD vid Schering-Plough AB. Jan Nilsson ersätter Professor Anders Vahlne som verkat som VD under rekryteringsprocessen. Professor Vahlne fortsätter som forskningschef vid Tripep. "Vi är mycket glada över att Jan valt att komma ombord på Tripep som vår nya VD. Jans erfarenhet inom läkemedelsindustrin och hans stora erfarenhet med kliniska studier är den bästa möjliga bakgrund som vi kunnat önska oss", säger Tripep's styrelseordförande Rolf L. Nordström. "Jag ser fram emot att börja på Tripep vid denna mycket spännande tidpunkt där kliniska studier med Tripeps nya HIV-1 inhibitor alfaHGA snart skall påbörjas. Jag tror att mina tidigare erfarenheter från läkemedelsindustrin med läkemedel mot kroniska virussjukdomar kommer väl till pass inom Tripep", säger Jan Nilsson. För ytterligare information vänligen kontakta: Rolf Nordström, Ordförande, Tripep AB (publ) Tel: +44 20 7839 8686, mobil: +44 7776 137 400 E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com Jan Nilsson, Mobile phone: +46 704-66 31 63 Anders Vahlne, verkställande direktör och forskningschef, Tripep AB (publ) Tel: 035 31755, mobil: 0709-28 05 28 E-mail: anders.vahlne@labmed.ki.se Conor McCarthy, NCB, Dublin, Ireland Tel: +353 1 611 5989, mobil: +353 87 290 0409 E-mail: conor.mccarthy@ncb.ie Lisa Baderoon, Buchanan Communications Tel: + 44 20 7466 5000, mobil: +44 7721 413 496 E-mail: lisab@buchanan.uk.com Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier: ·forskning och utveckling av alfaHGA, en bromsmedicin mot HIV, ·preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt teknologiplattformen RAS®. ·via intressebolaget VLP Biotech Inc. ta fram vaccin mot influensa,allergi och Alzheimers sjukdom. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se NCB Stockbrokers is Ireland's largest independent investment house. Its businesses comprise of Equities, Corporate Finance, Fixed Income, Wealth Management, Specialist Asset Management, Private Equity, Moneybroking and Investment Funds. NCB Stockbrokers Ltd is a member of the Irish Stock Exchange and the London Stock Exchange and is authorised by the Irish Financial Services Regulatory Authority under the Stock Exchange Act, 1995. www.ncbdirect.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20250/wkr0010.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar