Tripeps bud på Isconova

TRIPEPS BUD PÅ ISCONOVA Som tidigare meddelats har Tripep AB (publ) lämnat bud på vaccinutvecklingsbolaget Isconova AB i Uppsala. Budet har rekommenderats av styrelse och ägare till 90 % av aktierna i Isconova. Då det är svårt att rätt värdera ett noterat bolag (Tripep) i förhållande till ett ickenoterat bolag (Isconova), i all synnerhet i rådande börsklimat, har följande transaktion framförhandlats.Tripep betalar Isconovas ägare med 2 miljoner aktier i Tripep AB. Isconova kommer därefter att bli ett helägt dotterbolag till Tripep. Isconovas ägare kommer därtill att erhålla 75% av dotterbolaget Isconovas vinst - efter återbetalning av eventuella aktieägartillskott från moderbolaget. Tripep har i sin tur en ej tidsbegränsad option att förvärva denna 75%-iga vinstandelsrätt för en tilläggslikvid om 50 miljoner SEK att erläggas kontant eller i form av Tripep aktier till då gällande kurs. För ytterligare information kontakta: VD Tripep AB, Johan Ihre, 08-449 84 82, 070-733 44 25 VD Isconova AB, Bengt Falk, 070-302 22 54 Forskningschef Tripep AB, Anders Vahlne, 070-928 05 28 Forskningschef Isconova AB, Bror Morein, 070-552 18 59 Tripep AB (publ) Hälsovägen 7 141 57 Huddinge Tel: 08-449 84 80 Fax: 08-449 84 81 www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01450/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar