FastOut byter VD och satsar på USA

VR- och drönarbolaget FastOuts VD Alexander Greidinger kommer att leda bolagets nästa steg i en USA-satsning. Därför lämnar han posten som VD den 1 juni i år. Storägaren och tidigare VD:n Håkan Lindgren tar över VD-rollen.

“Alexander har gjort ett utomordentligt jobb som VD för FastOut i två och ett halvt år. Anledningen till VD-bytet är att vi behöver rätt person på plats för att provtrycka den amerikanska marknaden i ett andra steg. Vi ser ingen bättre kandidat för detta uppdrag och är väldigt glada att Alexander valt att anta utmaningen. Att Håkan Lindgren träder in som VD blir naturligt då han tidigare varit VD för FastOut och jobbat operativt i bolaget sedan start”, säger styrelseordförande Thomas Edselius.

Närvaro i USA har länge varit ett mål för FastOut. Ambitionen är att från augusti till början av 2019 göra det arbete som krävs, med sälj- och marknadsföringsinsatser, för att sedan utvärdera en långsiktig etablering av FastOut i USA.

“Jag har varit VD för FastOut i två och ett halvt år, vilket har varit oerhört kul, spännande och lärorikt. Efter det strategiska arbete som pågått det senaste året, och som lett till lansering av nya produkter och abonnemangsformer visar vi nu ett klart bättre resultat. Nu är det läge att jobba med en snabbare tillväxt. Jag lämnar tryggt över VD-rollen till Håkan Lindgren som kan verksamheten utan och innan. Det blir en kortare överlämning och sen ser jag med spänning fram emot detta uppdrag”, säger Alexander Greidinger.

“Jag har levt med FastOut sedan vi grundade bolaget och samtidigt jobbat nära Alexander. En satsning i USA har länge varit en del av min vision. Att ta över VD-rollen känns därför helt naturligt”, säger Håkan Lindgren, tillträdande VD för FastOut.

I samband med VD-bytet träder även Alexander Greidinger ut ur styrelsen. Förslag på ersättare presenteras inom kort.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Edselius, styrelseordförande FastOut,  +46 (0)730 911 211

Denna information är sådan information som FastOut Int. AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018.

Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar