FastOut Int AB: Sista dagen för handel med BTA i FastOut.

FastOut Int AB (publ) genomförde under hösten en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 9 580 681 aktier. Måndagen den 29 januari 2018 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är onsdagen den 31 januari 2018.

Registrering av 9 580 681 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i FastOut till 67 383 588 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 369 179,40 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande - Thomas Edselius

Tel: 0730-911 211

ir@fastout.com

www.fastout.com

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar